Tổng hợp truyện Snsd

#jessica#snsd#taeny#taeyeon#tiffany#yoona#yoonsic#yulsic

Đăng bởi: YulsicYoong

50134 - 618 - 7

Đăng bởi: TeiGemini

126562 - 4163 - 12

Cover

Đăng bởi: TaeNy_is_love

169392 - 7390 - 22

Đăng bởi: PracticalVirgo

35721 - 2114 - 3

Tiffany không thích gì, chỉ thích Taeyeon, cô nhóc hơi ngỗ nghịch và kém tinh tế. Có lẽ vì mình

Đăng bởi: guardcyrano

8029 - 423 - 2

Đăng bởi: YulsicYoong

33900 - 115 - 7

Đăng bởi: s942007

42401 - 374 - 35

Đăng bởi: YulsicYoong

28054 - 219 - 4

cre:soshivn

Đăng bởi: CrazyHeo227

65434 - 875 - 21

Trong tình yêu không phải mọi thứ đều dễ dàng để thực hiện.Đến với nhau là một chuyện nhưng yêu

Đăng bởi: JungYukiTaeNy

276918 - 14436 - 44

Vẫn là TaeNy của lòng em Fic chồng ngốc end rồi, giờ quất luôn vợ ngốc cho nó có đôi có

Đăng bởi: leerin0317

13860 - 375 - 4

Đăng bởi: Kim-I-Yoong808

6791 - 473 - 17

😇 Fic này mk viết dành cho những ngừi yiu mến SNSD và S♡NE. Không dành cho những Anti SNSD

Đăng bởi: Ezhoon10

56811 - 2607 - 36

Kim Taeyeon: 29 tuổi, CEO của LS - tập đoàn top 5 Châu Á, sở hữu bộ óc của một

Đăng bởi: YulsicYoong

26722 - 156 - 4

Đăng bởi: s942007

11713 - 291 - 19

Đăng bởi: jellyjelly2204

28826 - 2114 - 41

Bao gồm chất xám của mình và cả những mẩu chuyện nhỏ lượm nhặt trên google, twitter...

Đăng bởi: YulsicYoong

14965 - 122 - 3

Đăng bởi: TaeNy_is_love

462373 - 15537 - 31

Believe in TaeNy <3