Tổng hợp truyện Snsd

Đăng bởi: YulsicYoong

46469 - 535 - 7

Đăng bởi: TeiGemini

110307 - 3736 - 12

Cover

Đăng bởi: TaeNy_is_love

154877 - 6698 - 22

Đăng bởi: wcbdivine_ss

40017 - 1971 - 5

- Cậu không được nhận bất cứ thứ gì từ người khác ngoài bạn gái cậu là tôi . Hiểu

Đăng bởi: CrazyHeo227

63224 - 834 - 21

Trong tình yêu không phải mọi thứ đều dễ dàng để thực hiện.Đến với nhau là một chuyện nhưng yêu

Đăng bởi: s942007

39941 - 339 - 35

Đăng bởi: guardcyrano

7160 - 364 - 2

Đăng bởi: YulsicYoong

25426 - 142 - 4

Đăng bởi: YulsicYoong

33175 - 113 - 7

Đăng bởi: JungYukiTaeNy

231093 - 12946 - 44

Vẫn là TaeNy của lòng em Fic chồng ngốc end rồi, giờ quất luôn vợ ngốc cho nó có đôi có

Đăng bởi: YulsicYoong

27574 - 208 - 4

cre:soshivn

Đăng bởi: AhnHyoRinn

649 - 52 - 2

Believe in TaeNy ❤️

Đăng bởi: Butt007

52682 - 1022 - 3

Hãy ôm Tiffany như chưa từng được ôm Tae nhé !~

Đăng bởi: s942007

12745 - 298 - 23

Nhân vật: Kim Taeyeon, SNSD và vài nhân vật bất ngờ. Warning: Các nhân vật trong fic/Idol họ không thuộc về

Đăng bởi: leerin0317

13164 - 347 - 4

Đăng bởi: s942007

941 - 39 - 2

Đăng bởi: TaeNy_is_love

438203 - 14532 - 31

Believe in TaeNy <3

Đăng bởi: TeiGemini

100856 - 3083 - 20

Cover