Truyện của -_Junkie_-

Đăng bởi: -_Junkie_-

206 - 15 - 2

Chuyện là đú theo phong trào=))) bị đuỹ em dụ vào, giờ cô đơn nơi xứ người nên lập cái