Truyện của -_Junkie_-

Đăng bởi: -_Junkie_-

141 - 12 - 2

Chuyện là đú theo phong trào=))) bị đuỹ em dụ vào, giờ cô đơn nơi xứ người nên lập cái