Truyện của ATuyetLam

Đăng bởi: ATuyetLam

1377 - 16 - 19

Tình yêu chưa từng nếm trải thì làm sao biết được nó ngọt ngào, nếm trải rồi mới biết vị

Cuộc Sống

Writing

Đăng bởi: ATuyetLam

2022 - 69 - 28

Cuộc sống không tặng cho ta thứ gì cả. Những gì cuộc sống đem lại cho ta đều đã được

Đăng bởi: ATuyetLam

97 - 0 - 2

Ta nguyện đem toàn bộ thiên hạ để đổi lấy cơ hội được cùng ngươi tay trong tay, hưởng thụ

Đăng bởi: ATuyetLam

90404 - 2037 - 42

Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn

Đăng bởi: ATuyetLam

89 - 5 - 4

Đời là chuyến đi Mà đi thì tốn

KHÔNG ĐỀ

Writing

Đăng bởi: ATuyetLam

86 - 10 - 6

Ngẫu hứng viết những chuyện linh tinh của cuộc sống. Nếu người có đọc thì xem như đang đọc chuyện

Đăng bởi: ATuyetLam

564 - 10 - 7