Truyện của AeriChiridoEXO

Đăng bởi: AeriChiridoEXO

2136 - 394 - 45

Truyện thuộc thể loại xuyên không, sang thế giới khác chứ không phải quá khứ. Lấy bối cảnh là lớp

Đăng bởi: AeriChiridoEXO

356 - 102 - 15

Không phải truyện đầu tay nhưng m.n nhớ cmt góp ý nha.? Lưu ý ko mang truyện tui đi đâu