Truyện của AeriChiridoEXO

Đăng bởi: AeriChiridoEXO

887 - 168 - 22

Truyện thuộc thể loại xuyên không, sang thế giới khác chứ không phải quá khứ. Lấy bối cảnh là lớp

Đăng bởi: AeriChiridoEXO

52 - 8 - 4

Truyện thuộc thể loại học đường. Nam chính, nam phụ au giữ nguyên như truyện Tình yêu? Rồi sẽ đến

Đăng bởi: AeriChiridoEXO

337 - 102 - 15

Không phải truyện đầu tay nhưng m.n nhớ cmt góp ý nha.? Lưu ý ko mang truyện tui đi đâu