Truyện của Ariesbluediamond

Đăng bởi: Ariesbluediamond

42321 - 2313 - 113

12 con người...12 số phận nhưng tất cả đều có cùng một sứ mạng chính là cảm hoá trái tim