Truyện của Ariesbluediamond

Đăng bởi: Ariesbluediamond

16682 - 913 - 110

12 con người...12 số phận nhưng tất cả đều có cùng một sứ mạng chính là cảm hoá trái tim