Truyện của Ariesbluediamond

Đăng bởi: Ariesbluediamond

56914 - 3040 - 116

12 con người...12 số phận nhưng tất cả đều có cùng một sứ mạng chính là cảm hoá trái tim