Truyện của BH10042018

Đăng bởi: BH10042018

212 - 11 - 10

Nhân vật Nam là 1 người lạnh lùng kêu ngạo học giỏi nhà giàu , còn nhân vật Nữ là