Truyện của BH10042018

Đăng bởi: BH10042018

113 - 2 - 8

Nhân vật Nam là 1 người lạnh lùng kêu ngạo học giỏi nhà giàu , còn nhân vật Nữ là

Đăng bởi: BH10042018

11 - 2 - 5

Tác giả: Khả Ly. Truyện có H nặng Anh, là điển hình của chòm sao thiên yết, không có việc gì