Truyện của BachQuangKhai

Đăng bởi: BachQuangKhai

1835 - 421 - 8

"Anh ơi! Điều đầu tiên anh chú ý khi nhìn vào một người khác là gì?" "Là người đó không phải

Đăng bởi: BachQuangKhai

10691 - 1641 - 27

"Em bận tâm Suốt cuộc đời này em luôn bận tâm Đó chính là vấn đề của em Bệnh yêu anh là

Đăng bởi: BachQuangKhai

17 - 3 - 1

Bối cảnh của truyện là phố Khâm Thiên sau đêm ngày 26/12/1972, khi B52 Mỹ vừa trút xuống mái nhà