Truyện của Bach_Ngan

Đăng bởi: Bach_Ngan

66 - 9 - 3

Dù trải qua biết bao sóng gió Em cũng muốn gặp một người thật lòng Để mỗi khi cảm thấy

Đăng bởi: Bach_Ngan

13989 - 329 - 18

Tác giả Linh Tôi bày những chiếc sạp nhỏ Ngồi bán những nỗi buồn Cứ coi nỗi buồn như tóc Em về cắt ngắn