Truyện của Bach_Ngan

Đăng bởi: Bach_Ngan

46511 - 657 - 21

Tác giả Linh Tôi bày những chiếc sạp nhỏ Ngồi bán những nỗi buồn Cứ coi nỗi buồn như tóc Em về cắt ngắn