Truyện của Bach_Ngan

Đăng bởi: Bach_Ngan

265 - 20 - 6

Dù trải qua biết bao sóng gió Em cũng muốn gặp một người thật lòng Để mỗi khi cảm thấy

Đăng bởi: Bach_Ngan

20976 - 440 - 21

Tác giả Linh Tôi bày những chiếc sạp nhỏ Ngồi bán những nỗi buồn Cứ coi nỗi buồn như tóc Em về cắt ngắn

Trả Test :D

Writing

Đăng bởi: Bach_Ngan

33 - 4 - 2

Okay nhìn tựa là khỏi nói nữa :D