Truyện của Bangtam718

Đăng bởi: Bangtam718

6078 - 142 - 22

[ Tổng ] Gom tiền nhân sinh Tác giả: Lâm Mộc Nhi Converter: Nhan Lam & hanachan89 Link: https://wikidich.com/truyen/gom-tien-nhan-sinh-tong-WqOm3~8h7EyXMWMv Thể loại:

Đăng bởi: Bangtam718

321 - 8 - 3

Bộ xương khô nữ vương hậu cung Tác giả: Kha Tiểu Nhạc Converter: Giáp Dã, Vũ Thị Mỹ Duyên

Đăng bởi: Bangtam718

2448 - 41 - 2

[ Mau xuyên ] Ngược tra kế hoạch Tác giả: Đả Tự Cơ N Hào Converter: Kỷ Kỷ &

Đăng bởi: Bangtam718

685 - 9 - 2

Trọng sinh: Đi ra núi lớn Tác giả: Linh Lạc Thành Nê Converter: Giáp Dã Link: https://wikidich.com/truyen/trong-sinh-di-ra-nui-lon-WMa6NO8h7Fo8tE8D Thể loại: Nguyên sang, Ngôn

Đăng bởi: Bangtam718

421 - 4 - 1

Toàn hải dương đều cho rằng ta thực hung tàn Tác giả: Xuẩn Manh Đích Miêu Nhi Converter: Giáp Dã Link:

Đăng bởi: Bangtam718

482 - 7 - 2

Số lý vương miện Tác giả: Tam Phân Lưu Hỏa Converter: Chihiro & Giáp Dã Link: https://wikidich.com/truyen/so-ly-vuong-mien-W6COcFS4CBISGdf4 Thể loại: Nguyên

Đăng bởi: Bangtam718

542 - 10 - 1

Hạnh phúc như vậy nhiều Tác giả: SISIMO Converter: chitchit & Tạp vụ La Link: https://wikidich.com/truyen/hanh-phuc-nhu-vay-nhieu-WtFfg~8h7HoejjoZ Thể loại: Nguyên sang,

Đăng bởi: Bangtam718

5056 - 117 - 2

[ Mau xuyên ] Ta có nữ chủ quang hoàn Tác giả: Duy Khách Converter: Chihiro Link: https://wikidich.com/truyen/ta-co-nu-chu-quang-hoan-xuyen-nhanh-W0bocu8h7E5jhpqk Thể loại: Nguyên sang,

Đăng bởi: Bangtam718

817 - 13 - 4

Khổng phương thế giới Tác giả: Kinh Cức Chi Ca Converter: Chihiro, hanachan89, Liên Lam & Tạp

Đăng bởi: Bangtam718

3124 - 43 - 3

Huyền học thiên sư khai quải hằng ngày Tác giả: Ngư Diệu Thanh Converter: Chihiro & Tạp vụ La Link: