Truyện của Bangtam718

Đăng bởi: Bangtam718

804 - 13 - 2

90 niên đại nơi giao dịch Tác giả: Mộ An Thiển Converter: Ittvy Link: https://wikidich.com/truyen/chin-muoi-nien-dai-noi-giao-dich-WxNj4GHe7DSlB_se Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện

Đăng bởi: Bangtam718

644 - 10 - 1

Hoang dã nhàn nhã sinh hoạt Tác giả: Mễ Tuyến Thiên Hạ Converter: Laniakea Link: https://wikidich.com/truyen/hoang-da-nhan-nha-sinh-hoat-W42~Kju26x5DwJBv Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình,

Đăng bởi: Bangtam718

244 - 14 - 2

Xác chết của ta phóng đãng không kềm chế được Tác giả: Tuyết Nguyên U Linh Converter: chitchit, Nana Lee

Đăng bởi: Bangtam718

36 - 1 - 1

Kiếp phù du trò chơi Tác giả: An Tri Dao Converter: Nhan Lam Link: https://wikidich.com/truyen/kiep-phu-du-tro-choi-WwUmge8h7Ai375ca Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện

Đăng bởi: Bangtam718

425 - 5 - 3

Trọng sinh chi nghịch tập thành nữ vương Tác giả: Ngọ Dạ Mộng Hồi wy Converter: Mễ Trùng Link: https://wikidich.com/truyen/trong-sinh-chi-nghich-tap-thanh-nu-vuong-Ws9Z8e8h7GeYn8qZ Thể loại:

Đăng bởi: Bangtam718

369 - 12 - 1

[ Mau xuyên ] Vai ác năng lượng cao Tác giả: Kính Phi Đài Converter: Kỷ Kỷ Link: https://wikidich.com/truyen/vai-ac-nang-luong-cao-xuyen-nhanh-WtlRdO8h7HJkwPqI Thể loại: Nguyên

Đăng bởi: Bangtam718

800 - 24 - 2

[ Mau xuyên ] Trời sinh người thắng Tác giả: Tích Ngã Vãn Hĩ Converter: Kỷ Kỷ, babykey37

Đăng bởi: Bangtam718

91 - 3 - 1

Liêu hỏa Tác giả: Giả Diện Đích Thịnh Yến Converter: Chihiro & Laniakea Link: https://wikidich.com/truyen/lieu-hoa-Wynrue8h7Fi~k2C5 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn

Đăng bởi: Bangtam718

1491 - 33 - 4

Thập niên 60 hảo gia đình Tác giả: Đào Hoa Lộ Converter: Chihiro, hanachan89 & Giáp Dã Link:

Đăng bởi: Bangtam718

1090 - 32 - 3

[ Mau xuyên ] Khủng bố nữ vương Tác giả: Tam Phân Lưu Hỏa Converter: Kỷ Kỷ, Giáp Dã,