Truyện của BchExol

Đăng bởi: BchExol

287 - 39 - 6

câu truyện đầu tiên của tui đừng ném đá , Sone đi đi không tiễn

Đăng bởi: BchExol

84 - 16 - 4

chỉ là vài câu nói

Đăng bởi: BchExol

839 - 71 - 9

Vampire

Đăng bởi: BchExol

2774 - 191 - 17

............................................. Hozi , Cheolhan,Seoksoo , Meanie , VerKwan, Junhao, ngược , HE ,ngọt 🍃