Truyện của BeeTranAT

Đăng bởi: BeeTranAT

200 - 8 - 5

Thể loại: Cũng chả biết thể loại gì nữa 😂 1 chút bạo lực... 1 chút ảo... nhưng tất cả dựa

Đăng bởi: BeeTranAT

174086 - 1668 - 31

Truyện ma, kinh dị...

Đăng bởi: BeeTranAT

55 - 5 - 1

1p rảnh rỗi nên làm 1 cap ngắn ....

Ma Trêu

Writing

Đăng bởi: BeeTranAT

400 - 14 - 2

Truyện ma, kinh dị

Đăng bởi: BeeTranAT

24671 - 330 - 34

Truyện ma, tâm linh, kinh dị... Vì mình khá là thích truyện về ma, tâm linh...nên mình luôn tìm đọc. Thích

Đăng bởi: BeeTranAT

322 - 11 - 7

Xuyên không ư?! Thật hoang đường, làm sao có thể xuyên không từ thế giới này qua thế giới khác