Truyện của BeeTranAT

Đăng bởi: BeeTranAT

133650 - 1261 - 31

Truyện ma, kinh dị...

Đăng bởi: BeeTranAT

259 - 9 - 7

Xuyên không ư?! Thật hoang đường, làm sao có thể xuyên không từ thế giới này qua thế giới khác

Ma Trêu

Writing

Đăng bởi: BeeTranAT

338 - 12 - 2

Truyện ma, kinh dị

Đăng bởi: BeeTranAT

34 - 4 - 1

1p rảnh rỗi nên làm 1 cap ngắn ....

Đăng bởi: BeeTranAT

17730 - 202 - 34

Truyện ma, tâm linh, kinh dị... Vì mình khá là thích truyện về ma, tâm linh...nên mình luôn tìm đọc. Thích

Đăng bởi: BeeTranAT

194 - 8 - 5

Thể loại: Cũng chả biết thể loại gì nữa 😂 1 chút bạo lực... 1 chút ảo... nhưng tất cả dựa