Truyện của BeeTranAT

Đăng bởi: BeeTranAT

299 - 12 - 5

Thể loại: Cũng chả biết thể loại gì nữa 😂 1 chút bạo lực... 1 chút ảo... nhưng tất cả dựa

Đăng bởi: BeeTranAT

286300 - 3246 - 31

Truyện ma, kinh dị...

Đăng bởi: BeeTranAT

450 - 12 - 7

Xuyên không ư?! Thật hoang đường, làm sao có thể xuyên không từ thế giới này qua thế giới khác

Đăng bởi: BeeTranAT

81 - 5 - 1

1p rảnh rỗi nên làm 1 cap ngắn ....

Đăng bởi: BeeTranAT

34837 - 445 - 34

Truyện ma, tâm linh, kinh dị... Vì mình khá là thích truyện về ma, tâm linh...nên mình luôn tìm đọc. Thích

Ma Trêu

Writing

Đăng bởi: BeeTranAT

551 - 20 - 2

Truyện ma, kinh dị