Truyện của Bwi0605

Đăng bởi: Bwi0605

4642 - 698 - 16

Fic này tớ viết nhằm kể lại hành trình đi lên từ SeaGames 29 cho đến U23 Việt Nam nhé