Truyện của CTinhHi

Đăng bởi: CTinhHi

777 - 113 - 14

Tác giả: Lạc Kê Kê Nguồn: jiyongphuong.wordpress.com Trạng thái: Hoàn (14 chương) Thể loại: Hiện đại, song tính nhân, sinh tử, Song sinh

Đăng bởi: CTinhHi

327 - 45 - 12

Tác giả: Lý Vân Sanh Trạng thái: Full Edit: Boo Thể loại: Hiện đại, H văn, chính kịch, ấm áp, 1×1, HE Truyện kể

Đăng bởi: CTinhHi

632 - 69 - 22

Tác giả: Mê Dương Vân Dật hội, thật là 1 cái tên tuyệt mĩ , nhưng thực chất lại là tên

Đăng bởi: CTinhHi

3043 - 295 - 25

Tác giả: Vạn Sắc Editor : Lee Beta: Kub Thể loại : Thế giới nam nam sinh tử, cổ đại, Chính kịch, ngược

Đăng bởi: CTinhHi

1589 - 554 - 69

Tác giả: Sắc Như Không Trạng thái: Full Thể loại: cổ trang, cung đình, hài + ngược tâm, anh tuấn hoàng đế

Đăng bởi: CTinhHi

492 - 98 - 7

Tác giả: Ôn Nhu Đích Hạt Tử Nguồn: linhtinhsontrang.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: Hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược tâm, HE Edit:

Đăng bởi: CTinhHi

1807 - 446 - 63

Tác giả: Tiểu Trư Tước Nguồn: mailac.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: phụ tử, cung đình, nhất thụ nhất công, cường bá đạo

Đăng bởi: CTinhHi

898 - 183 - 11

Tác giả: Băng Đế Nguồn: haanhcu.wordpress.com Trạng thái: Full Thể loại: truyện ngắn, điềm văn, 1×1, có H, HE. Biên tập: Fuji Hiệu chỉnh:

Đăng bởi: CTinhHi

2805 - 284 - 35

Tác giả: Vạn Sắc Nguồn: Wattpad.com Trạng thái: Full Thể loại: Cao H, 3p, nhất thụ lưỡng công, ngọt ngào, ấm áp, dụ

Đăng bởi: CTinhHi

2149 - 167 - 14

Tác giả: Chững Chạc Đàng Hoàng Nói Hưu Nói Vượn Trạng thái: Full Thể loại: Đam mỹ hiện đại, cao H, phúc