Truyện của Chilinotsweet

Đăng bởi: Chilinotsweet

27 - 0 - 2

Hoàng đế chỉ để ái mộ, không thể yêu thương. Sai lầm của nàng chính là đặt ra nguyên tắc rồi