Truyện của Chilinotsweet

Đăng bởi: Chilinotsweet

202 - 13 - 6

Hoàng đế chỉ để ái mộ, không thể yêu thương. Sai lầm của nàng chính là đặt ra nguyên tắc rồi