Truyện của ChuThanhSong

Đăng bởi: ChuThanhSong

84202 - 7528 - 74

Tổ hợp những câu chuyện về haikyuu doujinshi, có lúc mình sẽ đăng video hoặc ảnh. Lịch đăng: doujinshi thứ 5

Đăng bởi: ChuThanhSong

96 - 8 - 3

Có thể nó không hay cho lắm nhưng nó cũng không hẳn là dở nhỉ? haha

Đăng bởi: ChuThanhSong

547 - 90 - 23

cái này không hẳn là hay nhưng cũng không hẳn là dở nhỉ? haha

|| A R T ||

Writing

Đăng bởi: ChuThanhSong

727 - 90 - 8

Artbook :3 Như tên thì bao gồm tranh nhìn trên mạng rồi vẽ không có tranh tự sáng tạo Sáng tạo

Đăng bởi: ChuThanhSong

461400 - 25134 - 162

Tổ hợp những câu chuyện về doujinshi knb, có lúc sẽ có ảnh hoặc video. Lịch đăng doujinshi: thứ