Truyện của ChuThanhSong

Đăng bởi: ChuThanhSong

107 - 9 - 3

Có thể nó không hay cho lắm nhưng nó cũng không hẳn là dở nhỉ? haha

Đăng bởi: ChuThanhSong

108068 - 9256 - 74

Tổ hợp những câu chuyện về haikyuu doujinshi, có lúc mình sẽ đăng video hoặc ảnh. Lịch đăng: doujinshi thứ 5

Đăng bởi: ChuThanhSong

836 - 151 - 30

cái này không hẳn là hay nhưng cũng không hẳn là dở nhỉ? haha

Đăng bởi: ChuThanhSong

515195 - 27335 - 162

Tổ hợp những câu chuyện về doujinshi knb, có lúc sẽ có ảnh hoặc video. Lịch đăng doujinshi: thứ

|| A R T ||

Writing

Đăng bởi: ChuThanhSong

794 - 98 - 8

Artbook :3 Như tên thì bao gồm tranh nhìn trên mạng rồi vẽ không có tranh tự sáng tạo Sáng tạo