Truyện của DarkAssassinZ

Đăng bởi: DarkAssassinZ

2746 - 243 - 17

Grey Williams là một cậu bé 17 tuổi( mồ côi cha mẹ) lai giữa người Nhật và Mỹ. một ngày,