Truyện của DarkAssassinZ

Đăng bởi: DarkAssassinZ

3692 - 313 - 21

Grey Williams là một cậu bé 17 tuổi( mồ côi cha mẹ) lai giữa người Nhật và Mỹ. một ngày,