Truyện của DarkMoon209

Đăng bởi: DarkMoon209

266 - 69 - 4

Tên gốc: Hoa Tử Đằng Tên khác: Tình Yêu Bất Diệt Thể loại: Truyện ngắn, hiện đại, sủng, ngược ít, HE. Số

Đăng bởi: DarkMoon209

621 - 59 - 12

Truyện: Ái Thiếp Của Bối Lặc Thể loại: ngôn tình, xuyên không, HE. Số chương: 11 Tình trạng: Hoàn Tác giả: Tiểu Đào Nguồn:

Đăng bởi: DarkMoon209

37871 - 2834 - 36

Truyện: Phúc Hắc Tổng Tài Và Cô Vợ Trẻ Con. Thể loại: hiện đại, sủng, nam - nữ cường HE.

Đăng bởi: DarkMoon209

694550 - 17659 - 50

Tên truyện: Boss tối cao cưng chiều vợ yêu Thể loại: hiện đại, sủng, không ngược, hắc bang, nam cường, HE. Số

Đăng bởi: DarkMoon209

599367 - 20515 - 100

Truyện: Tổng tài mặt lạnh cực sủng vợ yêu Thể loại: hiện đại, sủng, nam cường, HE. Số chương: 98 (4 ngoại