Truyện của Deathku

Đăng bởi: Deathku

2504 - 321 - 11

Đã qua chỉnh sửa. --------- Tình yêu của Alice không thể đếm được bằng những con số, nó được đếm bằng

Đăng bởi: Deathku

224 - 60 - 6

Nếu ai đã coi truyện (Liên Quân) Giả Tạo sẽ biết nhân vật chính là Alice. Đây là một phần

Đăng bởi: Deathku

609 - 66 - 4

Chả phải trắng tinh khiết, cũng chả phải màu xám. Nó là màu đen, đúng, là đen rũ Nhân vật chính:

Đăng bởi: Deathku

35 - 6 - 1

Chả có gì quý giá hơn sự tự do. Con người được sinh ra đã chả thể nào được lựa

Đăng bởi: Deathku

73 - 23 - 2

Tác giả: Deathku Bìa truyện: Deathku / còn đang trong quá trình sửa bìa. nội dung: Vấn nạn về sự việc