Truyện của DiepHaVoUu

Đăng bởi: DiepHaVoUu

195 - 20 - 5

Test xin gia nhập vào DPT

Đăng bởi: DiepHaVoUu

221734 - 5504 - 144

"A. . . . . . . . . . . . . . ." Một tiếng la thê lương

Đăng bởi: DiepHaVoUu

4874 - 552 - 14

Chỉ là những đoản văn, viết theo cảm xúc tuỳ hứng của tác giả.

Đăng bởi: DiepHaVoUu

9663 - 874 - 16

Tên truyện: Lãnh đế lừa thê. Tác giả: Điệp Hạ Vô Ưu. Thể loại: Xuyên không, hài hước, sủng, 1x1, HE. Số chương:

Đăng bởi: DiepHaVoUu

132877 - 4416 - 32

Tên truyện: Chí tôn Phượng hậu: Vạn kiếp trầm luân. Tác giả: Điệp Hạ Vô Ưu. Thể loại: Xuyên không, nữ cường,