Truyện của DiepHaVoUu

Đăng bởi: DiepHaVoUu

155606 - 9959 - 67

Tên truyện: Chí tôn Phượng hậu: Vạn kiếp trầm luân. Tác giả: Điệp Hạ Vô Ưu. Thể loại: Xuyên không, nữ cường,

Đăng bởi: DiepHaVoUu

283768 - 7232 - 144

"A. . . . . . . . . . . . . . ." Một tiếng la thê lương

Đăng bởi: DiepHaVoUu

5967 - 629 - 14

Chỉ là những đoản văn, viết theo cảm xúc tuỳ hứng của tác giả.