Truyện của DiepHaVoUu

Đăng bởi: DiepHaVoUu

212839 - 15042 - 106

Tên truyện: Chí tôn Phượng hậu: Vạn kiếp trầm luân. Tác giả: Điệp Hạ Vô Ưu. Thể loại: Xuyên không, nữ cường,

Đăng bởi: DiepHaVoUu

6381 - 640 - 13

Chỉ là những đoản văn, viết theo cảm xúc tuỳ hứng của tác giả.

Đăng bởi: DiepHaVoUu

330948 - 8186 - 144

"A. . . . . . . . . . . . . . ." Một tiếng la thê lương

Đăng bởi: DiepHaVoUu

16393 - 1413 - 17

Tên truyện: Lãnh đế lừa thê. Tác giả: Điệp Hạ Vô Ưu. Thể loại: Xuyên không, hài hước, sủng, 1x1, HE. Số chương: