Truyện của DikcChau

Đăng bởi: DikcChau

14353 - 526 - 11

Lần đầu mình viết truyện , nên chắc chắn sẽ không hay , mọi người thông cảm cho mình Truyện