Truyện của DuongCatTrang

Đăng bởi: DuongCatTrang

57 - 8 - 1

Lấy nguồn cảm hứng từ bài hát " Nghe tôi kể này " của " Lê Cát Trọng Lý " Ngôn

Đăng bởi: DuongCatTrang

95 - 19 - 3

Thể loại : Huyền Huyễn, Cổ đại. Tóm tắt nội dung Nàng giữ trọng chức Ty Mệnh, sổ sách nhiều không

Ngàn Năm

Writing

Đăng bởi: DuongCatTrang

81 - 8 - 2

Thể loại : Cổ đại Văn phong còn hạn hẹp... Người vẫn vô tình Ngàn năm ngàn kiếp Làm ta chỉ