Truyện của DuongCatTrang

Đăng bởi: DuongCatTrang

214 - 28 - 4

Thể loại : Huyền Huyễn, Cổ đại. Tóm tắt nội dung Nàng giữ trọng chức Ty Mệnh, sổ sách nhiều không

Đăng bởi: DuongCatTrang

108 - 9 - 1

Lấy nguồn cảm hứng từ bài hát " Nghe tôi kể này " của " Lê Cát Trọng Lý " Ngôn

Ngàn Năm

Writing

Đăng bởi: DuongCatTrang

177 - 15 - 2

Thể loại : Cổ đại Văn phong còn hạn hẹp... Người vẫn vô tình Ngàn năm ngàn kiếp Làm ta chỉ