Truyện của DuongPhan5

Đăng bởi: DuongPhan5

10519 - 176 - 53

Tên fic: N­ữ Hoàng Vampire (tên cũ:gia tôc vampire) Tác giả : Puki_wind95 Thể loại: t­ưởng t­ượng, kì bí, tình cảm Độ tuổi

Đăng bởi: DuongPhan5

693119 - 8885 - 171

Tác giả : Thanh Đình Thể loại : trùng sinh, hiện đại Số chương