Truyện của EXOLARMYEXOBTS

Đăng bởi: EXOLARMYEXOBTS

30 - 3 - 1

Tâm tư của Kim Seok Jin, 10 năm sau khi đã có vợ có con, trở thành một người đàn

Đăng bởi: EXOLARMYEXOBTS

722 - 86 - 9

Sau một ngày tìm kiếm idol producer và một số fic liên quan đến Nông Nông, cảm thấy có quá

Đăng bởi: EXOLARMYEXOBTS

190 - 27 - 8

Xoá đi đăng lại vì cách đăng chương không vừa ý bản thân. • Tác giả: Minh Tinh • Thể loại: Ngôn

Đăng bởi: EXOLARMYEXOBTS

1656 - 274 - 22

Đoản về Lay công Suho thụ. :)) Không dành cho SuLay shipper. :)) Viết với mục đích thoả mãn ước muốn

Đăng bởi: EXOLARMYEXOBTS

99 - 7 - 1

Đăng lên và đã được sự đồng ý của tác giả. :)) Nguồn: Fanfic EXO - Facebook #Mã

Đăng bởi: EXOLARMYEXOBTS

254 - 12 - 2

Đăng lên và đã được sự đồng ý của tác giả. :)) Nguồn: Chulkul - Wordpress #Mã

Đăng bởi: EXOLARMYEXOBTS

10 - 4 - 1

Tâm tư của Huang Zi Tao, 3 năm sau khi ra đi. :)) Viết với mục đích thoả mãn ước muốn