Truyện của EliseFann

Đăng bởi: EliseFann

2024 - 247 - 9

19/10/2017 KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Đăng bởi: EliseFann

114965 - 10929 - 110

19/10/2017 KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Đăng bởi: EliseFann

40750 - 3402 - 84

5/9/2017 - 19/3/2018 [IMAGINE] Kim Taehyung (BTS) KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Đăng bởi: EliseFann

19854 - 1229 - 41

15/9/2017 KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Ở đây, các bạn có thể thả mình, r tưởng tượng đc làm điều

Đăng bởi: EliseFann

1936 - 295 - 10

18/1/2018 KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Đăng bởi: EliseFann

6352 - 430 - 21

16/11/2017 KHÔNG SAO CHÉP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Em xuất hiện. Làm đảo lộn mọi thứ xung quanh tôi. Đến khi cần em,

Đăng bởi: EliseFann

47642 - 3217 - 119

4/9/2017 - 16/1/2018 Đơn giản là AllKook thôi. Cái tên nói lên tất cả rồi. Sẽ cố gắng ra chap đều đặn. Ít