Truyện của Emily_Ton

Đăng bởi: Emily_Ton

2059 - 182 - 5

Tác giả: Dung Hàm. *** Mười tám tuổi minh hôn, gả cho Diêm Vương. Ban ngày bị ác quỷ quấy rầy, ban

Đăng bởi: Emily_Ton

1480341 - 35816 - 162

Tên gốc: 天才小毒妃. Tác Giả: Giới Mạt. Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com gửi cảnh cáo cấm edit/dịch, vậy nên stop tại

Đăng bởi: Emily_Ton

1553 - 73 - 12

All about wattpad. All about my stories. ... And... my life, maybe... cofee time...

Đăng bởi: Emily_Ton

311664 - 20840 - 88

Trên truyện: Họa Cốt Nữ Ngỗ Tác*; Nữ pháp y vẽ tranh xương cốt; Tác giả: Li Duo Wu -

Day after day

Writing

Đăng bởi: Emily_Ton

230 - 12 - 7

I remember finding out about you Every day, my mind is all around you Looking out from my lonely room, day after

Đăng bởi: Emily_Ton

448485 - 17634 - 116

[Editing] 绝世神医:腹黑大小姐. Tác giả: Dạ Bắc. Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com gửi cảnh cáo cấm edit/dịch, vậy nên stop tại đây!

Đăng bởi: Emily_Ton

673789 - 25384 - 167

Tên khác: Thiên Y Phượng Cửu; Tuyệt sắc quyến rũ: Quỷ y chí tôn; Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com

Đăng bởi: Emily_Ton

152252 - 8317 - 74

毒妃在上/毒妃在上, 邪王在下. Tác Giả: Mục Đan Phong. Edit: wattpad.com/user/Emily_Ton. Convert: Chihiro. *** Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com gửi cảnh cáo cấm edit/dịch, vậy nên

Đăng bởi: Emily_Ton

114807 - 5506 - 49

[Editing] 毒步天下: 特工神医小兽妃. ___________________ Tác Giả: Mục Đan Phong. Editor: Emily Ton (@Emily_Ton). Tên khác: Phế vật nghịch thiên: Đặc công độc y tiểu

Đăng bởi: Emily_Ton

6234 - 184 - 17

Tác giả: Dạ Bắc. [Editing] Phần 2. ____ Lưu ý: Truyện đã bị qidian.com gửi cảnh cáo cấm edit/dịch, vậy nên stop tại