Truyện của FanTiNy

Lặng...

Writing

Đăng bởi: FanTiNy

5905 - 118 - 40

Đăng bởi: FanTiNy

216162 - 3668 - 200

Make your life complete by your ways.

Đăng bởi: FanTiNy

202520 - 2813 - 160

Inspired your day with Quote Collection! Việt.

Đăng bởi: FanTiNy

999 - 29 - 8

Đăng bởi: FanTiNy

2521 - 40 - 34

Hãy là cơn gió Thoảng qua nỗi buồn Khuất sau vạt cỏ Một chiều mưa tuôn Hãy là tia nắng Rọi lên nụ cười Vu vơ

Đăng bởi: FanTiNy

799136 - 14013 - 200

Inspire your day with Quotes Collection

Đăng bởi: FanTiNy

5105 - 92 - 30

You make my life complete

Đăng bởi: FanTiNy

2039 - 33 - 12

You make my life complete :3

Đăng bởi: FanTiNy

47324 - 746 - 46

Niết- Bàn là an lạc tối thượng.