Truyện của FanTiNy

Đăng bởi: FanTiNy

1128 - 29 - 9

Đăng bởi: FanTiNy

829432 - 14280 - 200

Inspire your day with Quotes Collection

Đăng bởi: FanTiNy

3206 - 48 - 19

You make my life complete :3

Đăng bởi: FanTiNy

5542 - 122 - 30

You make my life complete

Đăng bởi: FanTiNy

2687 - 40 - 35

Hãy là cơn gió Thoảng qua nỗi buồn Khuất sau vạt cỏ Một chiều mưa tuôn Hãy là tia nắng Rọi lên nụ cười Vu vơ

Đăng bởi: FanTiNy

213607 - 2936 - 161

Inspired your day with Quote Collection! Việt.

Lặng...

Writing

Đăng bởi: FanTiNy

6276 - 122 - 40

Đăng bởi: FanTiNy

230920 - 3971 - 200

Make your life complete by your ways.

Đăng bởi: FanTiNy

53918 - 920 - 49

Niết- Bàn là an lạc tối thượng.

Đăng bởi: FanTiNy

83 - 2 - 4