Truyện của GemScop

Test

Writing

Đăng bởi: GemScop

38 - 15 - 2

Trả test cho những team bọn mình tham gia

Đăng bởi: GemScop

351 - 69 - 5

Chỉ đơn giản là em mún có 1 gia đình trên wattpad thui

Tag

Writing

Đăng bởi: GemScop

72 - 14 - 3

Như tiêu đề , chỉ tag ảnh thui

ART BOOK

Writing

Đăng bởi: GemScop

63 - 25 - 2

Ảnh vẽ lượm và ảnh tự vẽ