Truyện của Geminiab

Đăng bởi: Geminiab

2199 - 101 - 120

Edit: sunnyhuynh Lời tác giả: Truyện có thịt, dĩ nhiên cũng có ngược nho nhỏ, không thích đừng vào, nữ chính

Đăng bởi: Geminiab

213 - 10 - 7

Tác giả : @Santivanes1314 Tình trạng : Chưa hoàn Chú ý : Truyện này rất ngược. Bạn nào đọc được thì

Đăng bởi: Geminiab

58461 - 556 - 21

Do làm ăn thua lỗ nên đôi vợ chồng đã quyết định sang Thái mua bùa về. Nhưng chưa dừng

Đăng bởi: Geminiab

32 - 6 - 1

Bạn có nghĩ mình xấu không? Nếu bạn nghĩ mình xấu thì hãy đọc tiếp, còn nếu không, thì thôi. Vì

Đăng bởi: Geminiab

3850 - 140 - 17

Đây là truyện tự sáng tác của tác giả Nhi (VN), thuộc thể loại hiện đại, trọng sinh, truy thê