Truyện của GhostCiel

Đăng bởi: GhostCiel

51595 - 4263 - 50

Đây là đứa con thứ ba của ta, xin ủng cho... . " Cẩn

Đăng bởi: GhostCiel

79278 - 7326 - 67

" Ta không hiểu nổi con người nghĩ gì nữa, trước không hiểu, sau cũng không hiểu." cô đứng đó

Đăng bởi: GhostCiel

16202 - 1772 - 43

Văn án: Ở tương lai thời điểm ta chính là một cái không tốt tỷ tỷ, liền tại em gái

Đăng bởi: GhostCiel

30975 - 2587 - 29

Tình yêu....là một thứ không có thật. Thử hỏi xem....yêu nhau ba năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Đến cuối

Đăng bởi: GhostCiel

539 - 50 - 6

Con người....như hay mặt của đồng xu vậy, thiện hay ác đều do họ quyết định Tôi, một đứa trẻ

Đăng bởi: GhostCiel

3368 - 531 - 32

Một đứa trẻ được ban phước lành từ một vị thần rồi ngủ say. Linh hồn rời khỏi thể xác