Truyện của GhostCiel

Đăng bởi: GhostCiel

51198 - 4729 - 64

" Ta không hiểu nổi con người nghĩ gì nữa, trước không hiểu, sau cũng không hiểu." cô đứng đó

Đăng bởi: GhostCiel

6184 - 846 - 27

Văn án: Ở tương lai thời điểm ta chính là một cái không tốt tỷ tỷ, liền tại em gái

Đăng bởi: GhostCiel

2494 - 409 - 31

Một đứa trẻ được ban phước lành từ một vị thần rồi ngủ say. Linh hồn rời khỏi thể xác

Đăng bởi: GhostCiel

18483 - 1601 - 21

Tình yêu....là một thứ không có thật. Thử hỏi xem....yêu nhau ba năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Đến cuối

Đăng bởi: GhostCiel

416 - 41 - 6

Con người....như hay mặt của đồng xu vậy, thiện hay ác đều do họ quyết định Tôi, một đứa trẻ

Đăng bởi: GhostCiel

41975 - 3479 - 50

Đây là đứa con thứ ba của ta, xin ủng cho... . " Cẩn