Truyện của Gindolly

Đăng bởi: Gindolly

237222 - 6234 - 98

_Văn án: Lăng Hàn Trầm tính ít nói trở thành hàng xóm với cô bé Vu Tân

Đăng bởi: Gindolly

36021 - 724 - 13

Văn án: Ta nhận mệnh đi hành phục, trên đường gặp phải mai phục, theo trí nhớ thì đã mất mạng

Đăng bởi: Gindolly

136834 - 4996 - 52

_Văn án: Anh hoàng số nhọ.... hậu cung mấy chục bà vợ chết hết chẳng còn 1 ai.... Hài hước, đọc

Đăng bởi: Gindolly

21436 - 296 - 18

NỘI DUNG: Trong lòng vui vẻ cầm giấy khám thai về thì bắt gặp chồng đi quá giới hạn, lại

Đăng bởi: Gindolly

26651 - 609 - 20

_Văn Án: Bàn cổ khai thiên lập địa, thần châu vạn vật sinh sôi không ngừng. ngàn năm sau, thần

Đăng bởi: Gindolly

163434 - 4700 - 82

Văn án: Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàng thượng lại viện

Đăng bởi: Gindolly

10577 - 437 - 16

Văn án: Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng

Đăng bởi: Gindolly

14624 - 589 - 5

Văn án: Cô gái làm công gặp được chồng tướng quân kiếp trước!? trong thân thể của mình vậy mà

Đăng bởi: Gindolly

65806 - 1301 - 19

Văn án: Thiên kim tiểu thư của tể tướng vậy mà lại cùng nam sủng, hoàng tử, ba người cùng

Đăng bởi: Gindolly

25556 - 808 - 18

Văn án: Thân làm công chúa 12 năm, thực sự thì ta là hán tử hàng thật giá thật, cái