Truyện của Gindolly

Đăng bởi: Gindolly

19195 - 951 - 32

Văn án: Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng

Đăng bởi: Gindolly

42262 - 873 - 13

Văn án: Ta nhận mệnh đi hành phục, trên đường gặp phải mai phục, theo trí nhớ thì đã mất mạng

Đăng bởi: Gindolly

293487 - 7433 - 98

_Văn án: Lăng Hàn Trầm tính ít nói trở thành hàng xóm với cô bé Vu Tân

Đăng bởi: Gindolly

27162 - 880 - 18

Văn án: Thân làm công chúa 12 năm, thực sự thì ta là hán tử hàng thật giá thật, cái

Đăng bởi: Gindolly

15880 - 617 - 5

Văn án: Cô gái làm công gặp được chồng tướng quân kiếp trước!? trong thân thể của mình vậy mà

Đăng bởi: Gindolly

255761 - 7375 - 88

Văn án: Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàng thượng lại viện

Đăng bởi: Gindolly

26113 - 356 - 18

NỘI DUNG: Trong lòng vui vẻ cầm giấy khám thai về thì bắt gặp chồng đi quá giới hạn, lại

Đăng bởi: Gindolly

179224 - 6092 - 52

_Văn án: Anh hoàng số nhọ.... hậu cung mấy chục bà vợ chết hết chẳng còn 1 ai.... Hài hước, đọc

Đăng bởi: Gindolly

30810 - 682 - 20

_Văn Án: Bàn cổ khai thiên lập địa, thần châu vạn vật sinh sôi không ngừng. ngàn năm sau, thần

Đăng bởi: Gindolly

72397 - 1404 - 19

Văn án: Thiên kim tiểu thư của tể tướng vậy mà lại cùng nam sủng, hoàng tử, ba người cùng