Truyện của Gindolly

Đăng bởi: Gindolly

29699 - 370 - 18

NỘI DUNG: Trong lòng vui vẻ cầm giấy khám thai về thì bắt gặp chồng đi quá giới hạn, lại

Đăng bởi: Gindolly

211737 - 6821 - 52

_Văn án: Anh hoàng số nhọ.... hậu cung mấy chục bà vợ chết hết chẳng còn 1 ai.... Hài hước, đọc

Đăng bởi: Gindolly

88743 - 1587 - 19

Văn án: Thiên kim tiểu thư của tể tướng vậy mà lại cùng nam sủng, hoàng tử, ba người cùng

Đăng bởi: Gindolly

445702 - 11038 - 98

_Văn án: Lăng Hàn Trầm tính ít nói trở thành hàng xóm với cô bé Vu Tân

Đăng bởi: Gindolly

308507 - 8697 - 88

Văn án: Ta tên là Vị Y Y, là mỹ nhân bậc nhất kinh thành, thế mà hoàng thượng lại viện

Đăng bởi: Gindolly

20779 - 743 - 5

Văn án: Cô gái làm công gặp được chồng tướng quân kiếp trước!? trong thân thể của mình vậy mà

Đăng bởi: Gindolly

28663 - 922 - 18

Văn án: Thân làm công chúa 12 năm, thực sự thì ta là hán tử hàng thật giá thật, cái

Đăng bởi: Gindolly

37322 - 757 - 20

_Văn Án: Bàn cổ khai thiên lập địa, thần châu vạn vật sinh sôi không ngừng. ngàn năm sau, thần

Đăng bởi: Gindolly

56727 - 1099 - 13

Văn án: Ta nhận mệnh đi hành phục, trên đường gặp phải mai phục, theo trí nhớ thì đã mất mạng

Đăng bởi: Gindolly

25852 - 1138 - 32

Văn án: Đại học sĩ giả bệnh giả nam nhân, nữ hổ tướng thân là trai tráng