Truyện của Grinny_ginny

Đăng bởi: Grinny_ginny

32299 - 2881 - 39

Nhật kí của mị khi thử mấy cách triệu hồi Creepypasta. Hầu hết là fail nhưng cũng đáng để thử