Truyện của Grinny_ginny

Đăng bởi: Grinny_ginny

43015 - 3780 - 40

Nhật kí của mị khi thử mấy cách triệu hồi Creepypasta. Hầu hết là fail nhưng cũng đáng để thử