Truyện của GyyDaddy

Đăng bởi: GyyDaddy

1524 - 237 - 5

- Số lạ : Chào cưng ! - Jungkook : Chào cưng ? - Số lạ : Cưng quên anh rồi

Đăng bởi: GyyDaddy

8494 - 657 - 5

- Vợ của anh anh phải giành lại ... - NC-17 đấy, cực nặng đấy, cân nhắc kĩ đi không

Đăng bởi: GyyDaddy

606 - 85 - 3

- Thù hận và cưới ? Hôn nhân rách hơn giẻ lau ? Cậu và hắn nhận được gì ? -

Đăng bởi: GyyDaddy

413494 - 21999 - 67

- có H, SM thì giới thiệu làm gì :3 - Vui lòng không re-up lung tung, nếu làm gì