Truyện của HIMETRA

Đăng bởi: HIMETRA

15289 - 227 - 74

Tôi thích bảo tồn các thứ. Chẳng phải những thứ như cá voi, loài người hay môi trường gì đâu.

Đăng bởi: HIMETRA

670 - 22 - 10

Chen vai thích cánh để có một chỗ bám trên xe giờ đi làm, nhích từng xen ti mét bánh

Đăng bởi: HIMETRA

6 - 1 - 1

Mùa yêu mang chúng ta lại gần nhau hơn. Mãi về sau, cả về sau nữa, anh nói với tôi