Truyện của HaNguyetHi

Đăng bởi: HaNguyetHi

130 - 12 - 2

Truyện này ta kết hợp giữa truyện với phim ha

Đăng bởi: HaNguyetHi

390 - 48 - 4

Bạch Cốt Tinh xuyên không về làm công chúa, chuyện gi đây??!!

Đăng bởi: HaNguyetHi

10130 - 669 - 33

Lần đầu mị viết truyện, nếu không hay thì cứ cmt góp ý nha Thời điểm ra truyện rất tùy tính