Truyện của Hamteam

Đăng bởi: Hamteam

273 - 39 - 13

Nơi các Boss (Rin, Soko và Kan) thông báo, cảnh báo, ban hành, vâng vâng. Các thành viên yêu cầu comment

Đăng bởi: Hamteam

277 - 13 - 4

Để mừng mùa hè đã kết thúc, Ham Team sẽ tổ chức Event đầu tiên. Ngay bây giờ hãy đăng

Đăng bởi: Hamteam

310 - 31 - 11

Nơi những con dân phải cầm đồ nghề lên một cách không công nếu không muốn "lũ" cuốn trôi Mỗi tháng

Đăng bởi: Hamteam

92 - 13 - 3

DỰ ÁN CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA HAM TEAM! Hãy coi đây là một tập báo chí mang thông tin

Đăng bởi: Hamteam

230 - 8 - 1

Team thiếu người cần thêm công nhân

Đăng bởi: Hamteam

24 - 0 - 1

Câu chuyện dựa trên tình sử có thật của vị tướng nhà Trần, phần lớn là tớ chém gió, sẽ