Truyện của Hamteam

Đăng bởi: Hamteam

304 - 19 - 4

Để mừng mùa hè đã kết thúc, Ham Team sẽ tổ chức Event đầu tiên. Ngay bây giờ hãy đăng

Đăng bởi: Hamteam

68 - 9 - 2

Nơi những thành viên trong team có tiếng nói và tạo sự công bằng trong team với chủ tòa là

Đăng bởi: Hamteam

124 - 22 - 3

DỰ ÁN CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA HAM TEAM! Hãy coi đây là một tập báo chí mang thông tin

Đăng bởi: Hamteam

113 - 16 - 3

Các Author nghĩ gì về những vấn đề trên Wattpad? Cùng Rin đi hít bầu không khí đầy Drama nào!!

Đăng bởi: Hamteam

235 - 8 - 1

Team thiếu người cần thêm công nhân

Đăng bởi: Hamteam

184 - 10 - 2

Câu chuyện dựa trên tình sử có thật của vị tướng nhà Trần, phần lớn là tớ chém gió, sẽ

Đăng bởi: Hamteam

369 - 41 - 11

Nơi những con dân phải cầm đồ nghề lên một cách không công nếu không muốn "lũ" cuốn trôi Mỗi tháng

Đăng bởi: Hamteam

401 - 43 - 9

Mỗi tác giả đều cần chữ kí để đánh dấu tác phẩm của mình Mỗi họa sĩ đều cần chữ kí