Truyện của Hamteam

Đăng bởi: Hamteam

413 - 28 - 4

Team thiếu người cần thêm mem

Đăng bởi: Hamteam

633 - 55 - 16

Nơi những con dân phải cầm đồ nghề lên một cách không công nếu không muốn "lũ" cuốn trôi Mỗi tháng

Design Shop

Writing

Đăng bởi: Hamteam

1398 - 75 - 17

Chào mừng đến với Design Shop của Ham Team!!!

Đăng bởi: Hamteam

115 - 13 - 4

Sổ Đổ Phố Ham. Ai sẽ là người đóng tiền điện đây?

Đăng bởi: Hamteam

494 - 61 - 15

Nơi các thành viên chia sẻ kinh nghiệm sương máu của mình trong một mảng nào đó. Truyền lại kinh nghiệm

Đăng bởi: Hamteam

63 - 15 - 4

Tìm sách mua nhưng sợ mùa nhầm sách dở? Vào đây đi. Ham Team sẽ lựa thay bạn vài cuốn hay

Đăng bởi: Hamteam

25 - 3 - 2

Kể về một cô bé có đuôi và tai mèo - Naomi Ishikawa trong một lần đi vào ngôi đền

Đăng bởi: Hamteam

161 - 15 - 4

Nơi những thành viên trong team có tiếng nói và tạo sự công bằng trong team với chủ tòa là

Đăng bởi: Hamteam

179 - 25 - 3

Các Author nghĩ gì về những vấn đề trên Wattpad? Cùng Rin đi hít bầu không khí đầy Drama nào!!

Đăng bởi: Hamteam

207 - 31 - 5

DỰ ÁN CÓ MỘT KHÔNG HAI CỦA HAM TEAM! Hãy coi đây là một tập báo chí mang thông tin