Truyện của Haza2369

Đăng bởi: Haza2369

612 - 54 - 4

Sai một kiếp.... sao có thể sai kiếp thứ hai... Câu chuyên xoay quanh 2 nữ chính và 2 nam chính,

Đăng bởi: Haza2369

371 - 5 - 7

Thấy hay nên đăng ở đây rãnh thì đọc lại

Đăng bởi: Haza2369

843967 - 26733 - 91

Thể loại chuyện ở đây không còn gì mới mẽ nữa, cụ thể là xuyên không từ sát thủ trở