Truyện của Haza2369

Đăng bởi: Haza2369

537 - 10 - 7

Thấy hay nên đăng ở đây rãnh thì đọc lại

Đăng bởi: Haza2369

1007988 - 31482 - 91

Thể loại chuyện ở đây không còn gì mới mẽ nữa, cụ thể là xuyên không từ sát thủ trở

Đăng bởi: Haza2369

934 - 66 - 5

Sai một kiếp.... sao có thể sai kiếp thứ hai... Câu chuyên xoay quanh 2 nữ chính và 2 nam chính,