Truyện của Haza2369

Đăng bởi: Haza2369

283 - 39 - 4

Sai một kiếp.... sao có thể sai kiếp thứ hai... Câu chuyên xoay quanh 2 nữ chính và 2 nam chính,

Đăng bởi: Haza2369

680991 - 22243 - 91

Thể loại chuyện ở đây không còn gì mới mẽ nữa, cụ thể là xuyên không từ sát thủ trở

Đăng bởi: Haza2369

192 - 4 - 7

Thấy hay nên đăng ở đây rãnh thì đọc lại