Truyện của Haza2369

Đăng bởi: Haza2369

650 - 14 - 7

Thấy hay nên đăng ở đây rãnh thì đọc lại

Đăng bởi: Haza2369

1075876 - 32833 - 91

Thể loại chuyện ở đây không còn gì mới mẽ nữa, cụ thể là xuyên không từ sát thủ trở