Truyện của HoaNhatMaiHan

Đăng bởi: HoaNhatMaiHan

473 - 73 - 9

Thể loại: Đồng nhân, Huyễn thành, 1v1, HE. Rating : 17+ couple : Anh Không Thích, Diễm Đát. văn án. Hắn không nghĩ tớí

Đăng bởi: HoaNhatMaiHan

4 - 1 - 1

Người nào đó bị ánh mắt của mọi người tia tới không nhịn được kêu gào trong lòng. " Con mẹ

Đăng bởi: HoaNhatMaiHan

125 - 15 - 5

thể loại: 1vs1, xuyên không, đồng nhân, HE. Văn án: kỉ Bằng chỉ vì hơi nóng tính mà làm ra một chuyện

Đăng bởi: HoaNhatMaiHan

78 - 20 - 6

Tác Giả : Hoạ Nhất Mai Hàn. Thể loại: Trọng sinh, huyền huyễn, tu tiên, 1v1. Vai chính: Huyền Nữ. Vai phụ: Mặc