Truyện của HuonglyDothi

Test

Writing

Đăng bởi: HuonglyDothi

188 - 20 - 6

🌸Trả test cho các team.

Đăng bởi: HuonglyDothi

47 - 16 - 4

Drop

Đăng bởi: HuonglyDothi

55 - 17 - 5

🌸Editor: Diệp Hy 🌸Tình trạng: Đang lết 🌸Miêu tả truyện, là mọi người quá phận hão huyền mơ tưởng mà làm

Đăng bởi: HuonglyDothi

180 - 62 - 15

🌸Đây là những đoản mình đã sưu tầm từ nhiều nguồn. Nếu được thì các bạn cứ bảo thể loại

Đăng bởi: HuonglyDothi

95 - 46 - 4

🌸Editor: Diệp Hy 🌸Giới thiệu: 🌸Đây là một câu chuyện về lịch sử trưởng thành của Diệp Đàm - Đại Ma Vương.