Truyện của HuonglyDothi

Đăng bởi: HuonglyDothi

43 - 17 - 5

🌸Editor: Diệp Hy 🌸Tình trạng: Đang lết 🌸Miêu tả truyện, là mọi người quá phận hão huyền mơ tưởng mà làm

Test

Writing

Đăng bởi: HuonglyDothi

163 - 20 - 6

🌸Trả test cho các team.

Đăng bởi: HuonglyDothi

42 - 27 - 4

🌸Editor: Diệp Hy 🌸Giới thiệu: 🌸Đây là một câu chuyện về lịch sử trưởng thành của Diệp Đàm - Đại Ma Vương.

Đăng bởi: HuonglyDothi

150 - 54 - 15

🌸Đây là những đoản mình đã sưu tầm từ nhiều nguồn. Nếu được thì các bạn cứ bảo thể loại

Đăng bởi: HuonglyDothi

46 - 16 - 4

Drop