Truyện của HuonglyDothi

Đăng bởi: HuonglyDothi

74 - 22 - 5

🌸Editor: Diệp Hy 🌸Tình trạng: Đang lết 🌸Miêu tả truyện, là mọi người quá phận hão huyền mơ tưởng mà làm

Đăng bởi: HuonglyDothi

234 - 85 - 7

🌸Editor: Diệp Hy 🌸Giới thiệu: 🌸Đây là một câu chuyện về lịch sử trưởng thành của Diệp Đàm - Đại Ma Vương.

Đăng bởi: HuonglyDothi

258 - 75 - 15

🌸Đây là những đoản mình đã sưu tầm từ nhiều nguồn. Nếu được thì các bạn cứ bảo thể loại

Test

Writing

Đăng bởi: HuonglyDothi

204 - 29 - 6

🌸Trả test cho các team.