Truyện của HuynCao814

Đăng bởi: HuynCao814

975 - 134 - 6

-Thể loại: đam mỹ, hiện đại, 1x1, hoán đổi linh hồn, sinh tử văn, ấm áp, H nhẹ, HE, điển

Đăng bởi: HuynCao814

1361 - 103 - 3

Chương đầu là do mik xin unnie theVeuBT bộ "Đẹp lắm cưng à!" ONESHOT -Nhân vật: Jeon Jungkook x Kim Taehyung

Đăng bởi: HuynCao814

1944 - 302 - 19

- Thể loại: Cổ trang, trạch đấu cung đấu, ấm áp, 1x1, HE

Đăng bởi: HuynCao814

10355 - 1461 - 44

Thể loại: Hiện đại, boy x boy, 1 x 1, ấm áp, thoải mái ngọt văn, hài hước, thổ

Đăng bởi: HuynCao814

3981 - 333 - 3

-Thể loại: hiện đại đô thị, đam mỹ, hài, ngọt, không ngược, H, HE, nhất thụ nhất công, sủng thụ

Đăng bởi: HuynCao814

33484 - 4307 - 96

Thể loại: Đam mỹ trọng sinh cổ đại,1x1, ấm áp ngọt ngào, HE, H, not ngược, nhất thụ nhất công,

Đăng bởi: HuynCao814

287 - 43 - 2

- Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, ấm áp, sủng, not ngược, nhất thụ nhất công, H, HE,

Đăng bởi: HuynCao814

17969 - 2366 - 24

-Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, niên hạ, 1x1, ấm áp, lấy nhu thắng cương, H, HE.

Đăng bởi: HuynCao814

919 - 105 - 4

-Thể loại: hiện đại đô thị, đam mỹ, sủng, ngọt, H, HE, nhất công nhất thụ. -Nhân vật: Jeon Jungkook x

Đăng bởi: HuynCao814

1216 - 218 - 8

-Thể loại: chưa xác định cụ thể, chỉ biết sẽ không ngược =))) chưa chắc có H. -Nhân vật: Jeon Jungkook