Truyện của HuynCao814

Đăng bởi: HuynCao814

3002 - 216 - 4

Chương đầu là do mik xin unnie theVeuBT bộ "Đẹp lắm cưng à!" ONESHOT -Nhân vật: Jeon Jungkook x Kim Taehyung

Đăng bởi: HuynCao814

6311 - 1038 - 19

-Thể loại: chưa xác định cụ thể, chỉ biết sẽ không ngược =))) chưa chắc có H. -Nhân vật: Jeon Jungkook

Đăng bởi: HuynCao814

2405 - 261 - 7

-Thể loại: hiện đại đô thị, đam mỹ, sủng, ngọt, H, HE, nhất công nhất thụ. -Nhân vật: Jeon Jungkook x

Đăng bởi: HuynCao814

604 - 98 - 5

- Tác giả: Shin_Chan (Wattpad) -Thể loại: hiện đại, đam mỹ, 1x1, sủng, phúc hắc trung khuyển công x tạc mao

Đăng bởi: HuynCao814

5148 - 620 - 4

-Thể loại: hiện đại đô thị, đam mỹ, hài, ngọt, không ngược, H, HE, nhất thụ nhất công, sủng thụ

Đăng bởi: HuynCao814

656 - 88 - 3

- Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, còn lại thì chưa xác định cụ thể. - Nhân vật: Jeon