Truyện của HuynCao814

Đăng bởi: HuynCao814

25636 - 2924 - 27

-Thể loại: chưa xác định cụ thể, chỉ biết sẽ không ngược =))) chưa chắc có H. -Nhân vật: Jeon Jungkook

Đăng bởi: HuynCao814

332 - 39 - 18

Chủ yếu là giao lưu trò chuyện, giới thiệu các fic hay tui đã đọc qua hoặc cũng có thể

Đăng bởi: HuynCao814

9445 - 1054 - 7

-Thể loại: hiện đại đô thị, đam mỹ, hài, ngọt, ngược, H, HE, nhất thụ nhất công, sủng thụ lên

Đăng bởi: HuynCao814

12659 - 814 - 7

Chương đầu là do tôi xin unnie theVeuBT bộ "Đẹp lắm cưng à!" ONESHOT -Nhân vật: Jeon Jungkook x Kim Taehyung

Đăng bởi: HuynCao814

6439 - 578 - 9

-Thể loại: hiện đại đô thị, đam mỹ, sủng, ngược thân (may be), H, HE, nhất công nhất thụ. -Nhân vật: