Truyện của HuynCao814

Đăng bởi: HuynCao814

18591 - 2403 - 25

-Thể loại: chưa xác định cụ thể, chỉ biết sẽ không ngược =))) chưa chắc có H. -Nhân vật: Jeon Jungkook

Đăng bởi: HuynCao814

1148 - 122 - 4

- Thể loại: đam mỹ, hiện đại đô thị, còn lại thì chưa xác định cụ thể. - Nhân vật: Jeon

Đăng bởi: HuynCao814

198 - 34 - 15

Chủ yếu là giao lưu trò chuyện, giới thiệu các fic hay tui đã đọc qua hoặc cũng có thể

Đăng bởi: HuynCao814

7132 - 785 - 5

-Thể loại: hiện đại đô thị, đam mỹ, hài, ngọt, không ngược, H, HE, nhất thụ nhất công, sủng thụ

Đăng bởi: HuynCao814

8444 - 524 - 5

Chương đầu là do mik xin unnie theVeuBT bộ "Đẹp lắm cưng à!" ONESHOT -Nhân vật: Jeon Jungkook x Kim Taehyung

Đăng bởi: HuynCao814

5083 - 485 - 8

-Thể loại: hiện đại đô thị, đam mỹ, sủng, ngọt, H, HE, nhất công nhất thụ. -Nhân vật: Jeon Jungkook x