Truyện của HuytTTiuThn

Đăng bởi: HuytTTiuThn

640 - 8 - 3

够种 - 七声号角 Cường thế lạnh nhạt công X tùy tính thâm tình thụ, hiện đại, vườn trường, gương vỡ lại

Đăng bởi: HuytTTiuThn

6856 - 83 - 5

Hệ Thống Tú Ân Ái 秀恩爱系统 - Kiêm Gia Ny Tử 蒹葭妮子 Tú ân ái hệ thống Cường cường, tình hữu độc

Đăng bởi: HuytTTiuThn

1127 - 23 - 5

Truyền Đăng 传灯 - Cửu Châu Nguyệt Hạ 九州月下 Cường cường, thần quái thần tiên ma quái, xuyên qua thời không,

Đăng bởi: HuytTTiuThn

2043 - 25 - 4

富二代遇上富一代 - 浩瀚 Phú nhị đại ngộ thượng phú nhất đại Cường cường, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, luyến

Đăng bởi: HuytTTiuThn

747 - 13 - 2

水手服与白球鞋 - 吕天逸 Thủy thủ phục dữ bạch cầu hài Chủ thụ, hiện đại, điềm văn, nhiều cp Hoàn 62 tuổi + 0

Đăng bởi: HuytTTiuThn

1311 - 27 - 5

今天你撒谎了吗 - 西西特 Kim thiên nhĩ tát hoang liễu mạ Hiện đại không tưởng, hồi hộp suy lý, kỳ huyễn, thần quái

Đăng bởi: HuytTTiuThn

2210 - 35 - 9

官家☆福宁殿 - 初可 Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, trọng sinh, tương ái tương sát, tâm cơ sủng nịch

Đăng bởi: HuytTTiuThn

3375 - 43 - 3

嘴炮天师当影帝 - 燕行 Chủy pháo thiên sư đương ảnh đế Vòng giải trí, trọng sinh, điềm văn, sảng văn Hoàn 118 tuổi +

Đăng bởi: HuytTTiuThn

3529 - 50 - 3

有个精神病暗恋我 - 阿辞姑娘 Tình hữu độc chung, gần thủy lâu đài, thanh mai trúc mã, điềm văn, chủ thụ, hiện đại,

Đăng bởi: HuytTTiuThn

1689 - 24 - 1

逢场作戏 - 池袋最强 Phùng tràng tác hí Chính kịch, Dân quốc, nhất kiến chung tình, lạnh lùng cường thế thiếu tướng công