Truyện của HuytTTiuThn

Đăng bởi: HuytTTiuThn

13765 - 217 - 8

Khoái Xuyên Chi Bệnh Mãi Không Chết 快穿之不死病人 - A Từ Cô Nương 阿辞姑娘 Khoái xuyên chi bất tử bệnh nhân Khoa

Đăng bởi: HuytTTiuThn

261 - 2 - 2

逆臣(第一部)- 米洛 Cổ trang, hạ khắc thượng, tướng quân công x đế vương thụ, song tính, sinh tử Hoàn 85 tuổi +

Đăng bởi: HuytTTiuThn

2713 - 65 - 2

迪奥先生 - 绿野千鹤 Hào môn thế gia, hoan hỉ oan gia, bảy năm chi dương, điềm văn, hài, hiện đại, tổng

Đăng bởi: HuytTTiuThn

240 - 3 - 2

主播女装订阅了 - 捉妖 Chủ bá nữ trang đính duyệt liễu Du hí võng du, vị lai giá không, sảng văn, phát

Đăng bởi: HuytTTiuThn

58 - 0 - 3

金玉其外 - 夕夕里 Kim ngọc kỳ ngoại Cung đình hầu tước, xuyên qua thời không, trọng sinh, sảng văn, mạn nhiệt dưỡng

Đăng bởi: HuytTTiuThn

1508 - 18 - 9

Thanh Việt Quan 青越观 - Nhân Nghê 因倪 Cường cường, thần quái thần tiên ma quái, tam giáo cửu lưu, hào

Đăng bởi: HuytTTiuThn

106 - 4 - 2

逆臣(第二部)- 米洛 Cổ trang, hạ khắc thượng, tướng quân công x đế vương thụ, song tính, sinh tử Hoàn 42 tuổi +

Đăng bởi: HuytTTiuThn

1954 - 32 - 7

Ta Thật Sự Không Biết Diễn 我真的不会演戏 - Thanh Khâu Thiên Dạ 青丘千夜 Ngã chân đích bất hội diễn hí Hoan hỉ

Đăng bởi: HuytTTiuThn

117 - 1 - 2

系统罚他生娃 - 萧澜 Hệ thống phạt tha sinh oa Sinh tử, niên hạ, hệ thống, xuyên sách Hoàn 76 tuổi + 1 lần

Đăng bởi: HuytTTiuThn

46 - 1 - 3

AWM [绝地求生] - 漫漫何其多 Tình hữu độc chung, gương vỡ lại lành, thi đấu, điềm văn, chủ công, điện cạnh, điện