Truyện của Itoutsubasa

Đăng bởi: Itoutsubasa

114 - 40 - 11

Taehuyng: Là một thiếu gia giàu có, quyền lực nhất nhì Hàn Quốc, ngay cả trên thương trường lẫn tình