Truyện của JangJang_2905

Đăng bởi: JangJang_2905

568 - 95 - 6

Fic đầu tay của Ong Seongwoo😍

Đăng bởi: JangJang_2905

65341 - 4838 - 50

Câu chuyện tình yêu nhảm nhí do ad nghĩ ra^^

Đăng bởi: JangJang_2905

1542 - 185 - 14

Tình yêu màu hường phấn của hai bạn trẻ Park Jihoon và Oh Jina💋

Đăng bởi: JangJang_2905

893 - 168 - 11

Fic đầu tay của Kang Daniel❤️

Đăng bởi: JangJang_2905

119 - 26 - 3

Park Jihoon biết mình sẽ chết. Mang nặng trong mình đoạn tình cảm đơn phương dành cho Kang Daniel, cậu

Đăng bởi: JangJang_2905

748 - 174 - 6

Fic đầu tay của Hwang MinHyun🌸

Đăng bởi: JangJang_2905

1551 - 156 - 6

Warning: H++

Đăng bởi: JangJang_2905

770 - 115 - 6

Fic đầu tay của Park Woojin🌼

Đăng bởi: JangJang_2905

492 - 104 - 6

Fic đầu tay của Yoon Jisung❤️

Đăng bởi: JangJang_2905

721 - 124 - 6

Fic đầu tay của Bae JinYoung☘️