Truyện của Jianvip1112

Đăng bởi: Jianvip1112

50802 - 2851 - 21

VÔ ÁI Author: Kwon Jian Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Thanh xuân vườn trường, tiểu ngược, công sủng thụ, băng lãnh mỹ cường

Đăng bởi: Jianvip1112

895 - 43 - 4

Author: Kwon Jian Rating: MA Pairing: Khải Thiên Hoành Category: Vô tư dương quang thụ (Hoành), độc chiếm lạnh lùng công (Khải), ôn

Đăng bởi: Jianvip1112

2185662 - 100070 - 164

LAO TÙ ÁC MA Author: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh,

Đăng bởi: Jianvip1112

8144 - 438 - 4

CHỈ CÓ CẢM GIÁC ĐỐI VỚI EM Author: Kwon Jian Rating: T Pairing: Tỷ Hoành Category: Hiện đại, vườn trường, pink, đa nhân cách

Đăng bởi: Jianvip1112

9365 - 609 - 5

THỎ NGỐC TÌM CHỒNG Author: Kwon Jian Rating: K Pairing: Khải Nguyên Category: Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, thụ truy công, ngốc manh

Đăng bởi: Jianvip1112

1543 - 117 - 1

NHƯ GẦN NHƯ XA Author: Kwon Jian Rating: T Pairing: Tỷ Hoành Category: Hiện đại, ngược tâm, lãnh đạm thụ, ôn nhu công, HE.

Đăng bởi: Jianvip1112

998 - 86 - 1

ĐÔI OAN GIA Ở PHÒNG TẬP VŨ ĐẠO Author: Kwon Jian Pairing: Hàng Trình (Hoàng Vũ Hàng x Đinh Trình Hâm) Disclaimer: Các

Đăng bởi: Jianvip1112

4855 - 209 - 1

MY LOVELY SLAVE (NÔ LỆ ĐÁNG YÊU CỦA TÔI) Author: Kwon Jian Rating: MA Pairing: Tỷ Hoành Category: Hiện đại, vườn trường, pink, HE Note:

Đăng bởi: Jianvip1112

10099 - 457 - 8

DARK LOVE Author: Kwon Jian Rating: MA Pairing: Khải Nguyên, Thiên Hoành Category: Hiện đại, vườn trường, mỹ tra thụ - trung khuyển yandere

Đăng bởi: Jianvip1112

1357 - 87 - 1

LINH DƯỢC TÌNH YÊU Author: Kwon Jian Pairing: Hàng Trình Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về Jian nhưng câu