Truyện của Jianvip1112

Đăng bởi: Jianvip1112

80 - 0 - 25

HỌC VIỆN NAM SINH Author: Kwon Jian Rating: K Pairing: Khải Nguyên (có một ít Tỷ Hoành) Category: Vườn trường, sủng, ngọt văn, ôn

Đăng bởi: Jianvip1112

110 - 0 - 13

KẺ MÙ NGƯỜI CÂM Author: Kwon Jian Rating: MA Pairing: Khải Nguyên Category: Thanh xuân vườn trường, tiểu ngược, HE

Đăng bởi: Jianvip1112

20 - 1 - 1

TÌNH YÊU CỦA CHÚNG TA Tác giả: Vạn Sắc (万色) Tên gốc: Ngã môn đích ái (我们的爱) Thể loại: Hiện đại, H văn,

Đăng bởi: Jianvip1112

13 - 0 - 6

THỎ NGỐC TÌM CHỒNG Author: Kwon Jian Rating: K Pairing: Khải Nguyên Category: Thanh xuân vườn trường, ngọt ngào, thụ truy công, ngốc manh

Đăng bởi: Jianvip1112

50 - 13 - 10

DARK LOVE Author: Kwon Jian Rating: MA Pairing: Khải Nguyên, Thiên Hoành Category: Hiện đại, vườn trường, mỹ tra thụ - trung khuyển yandere

Đăng bởi: Jianvip1112

18 - 1 - 1

Author: Hi Nguyệt Công Tử (羲玥公子) Tên gốc: Hiền thê yếu tòng tiểu khai thủy dưỡng (贤妻要从小开始养) Thể loại: Hiện đại, thanh

Đăng bởi: Jianvip1112

5 - 1 - 1

CHỈ MUỐN CƯNG CHIỀU EM Author: Kwon Jian Rating: MA Pairing: Khải Nguyên Category: Hiện đại, phụ tử, niên thượng, ôn nhu phúc hắc

Đăng bởi: Jianvip1112

74 - 4 - 1

LAO TÙ ÁC MA Author: Cáp Khiếm Huynh (哈欠兄) Tên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh,

Đăng bởi: Jianvip1112

3 - 1 - 1

BẤT TRI BẤT GIÁC Author: Kwon Jian Rating: MA Pairing: Khải Nguyên Category: Hiện đại, gia đấu, pink, sủng, kinh dị, trinh thám, ôn

Đăng bởi: Jianvip1112

296 - 2 - 20

VÔ ÁI Author: Kwon Jian Rating: T Pairing: Khải Nguyên Category: Thanh xuân vườn trường, tiểu ngược, công sủng thụ, băng lãnh mỹ cường