Truyện của Jyaryuu

Đăng bởi: Jyaryuu

7 - 3 - 1

Vào 200 năm trước khi Thánh chiến diễn ra. Hiền nhân cùng với Anh hùng cả 2 đã thành công