Truyện của Kagami-baka

My Art Book

Writing

Đăng bởi: Kagami-baka

516 - 62 - 18

Không chỉ là Art Book, đây là nơi mà Gương xả tranh, đăng Comic mà Gương edit và anti những

Đăng bởi: Kagami-baka

39 - 5 - 2

Con, một cô bé ngây thơ vô tội, điều gì đã khiến con trở thành thế này? .... Con vốn là

Đăng bởi: Kagami-baka

0 - 0 - 1

Muốn thử sức với chủ đề Undertale và AU. Mong m.n ủng hộ!!! Bìa: Thằng bạn gửi cho lụm luôn Couple thích: