Truyện của Kagamine_Arata

Đăng bởi: Kagamine_Arata

148 - 40 - 4

Hán Việt: Khoái xuyên chi nữ phối phiên thân đại tác chiến Tác giả: Khán Kiến Vi Quang Editor: Hilary + Tiểu

Đăng bởi: Kagamine_Arata

13 - 4 - 3

Hán Việt: Lâu Thượng Lâu Hạ Tác giả: Thiên Nhân Editor: Tiểu Hy Hy Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE,

Đăng bởi: Kagamine_Arata

109710 - 10793 - 50

Tên Hán Việt: Pháo hôi nữ phối: Đồ thủ sách CP 作品: 炮灰女配:徒手拆CP Tác giả: Tiêu Khinh Tùng 作者: 萧轻松 Thể

Đăng bởi: Kagamine_Arata

10547 - 1332 - 14

Hán Việt: Khoái xuyên: Nữ chủ giá đáo, nữ phối tốc thối tán! Tác giả: Tố Thủ Chiết Chi Tình trạng bản