Truyện của Keisha_Carney

Đăng bởi: Keisha_Carney

29049 - 1351 - 54

Jeff và Jane- hai con người luôn căm hận nhau. Họ muốn giết đối phương bằng bất cứ giá nào.

Đăng bởi: Keisha_Carney

100 - 28 - 4

Một ngôi trường tên là Zodiac được xây dựng trên một khu đất đã bị bỏ hoang. Ngôi trường đó