Truyện của KirahakuMadera

Đăng bởi: KirahakuMadera

48863 - 2045 - 41

Kobayashi Michio, một thanh niên đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì cậu bị triệu hồi tới thế giới