Truyện của KirahakuMadera

Đăng bởi: KirahakuMadera

56273 - 2559 - 42

Kobayashi Michio, một thanh niên đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì cậu bị triệu hồi tới thế giới