Truyện của KirahakuMadera

Đăng bởi: KirahakuMadera

44578 - 1742 - 38

Kobayashi Michio, một thanh niên đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì cậu bị triệu hồi tới thế giới