Truyện của KirahakuMadera

Đăng bởi: KirahakuMadera

37026 - 1474 - 36

Kobayashi Michio, một thanh niên đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì cậu bị triệu hồi tới thế giới