Truyện của KirahakuMadera

Đăng bởi: KirahakuMadera

52097 - 2306 - 42

Kobayashi Michio, một thanh niên đang chuẩn bị mở cửa vào nhà thì cậu bị triệu hồi tới thế giới