Truyện của LKHunter

Đăng bởi: LKHunter

18028 - 253 - 11

Hắn lới lỏng cà vạt, trói hai tay không nghe lời của cô lại. Cô ủy khuất, hai mắt đẫm lệ,