Truyện của LPha14

Đăng bởi: LPha14

746893 - 46729 - 183

Thể loại:Cường-Cường,xuyên thư ,trọng sinh,1x1... Edit:đang tiến hành... Nếu như xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết, nên làm

Đăng bởi: LPha14

100772 - 5396 - 40

+Thể loại:1×1,hài,xuyên không,phụ tử,.... +Edit:Hoàn Văn án Hắn - sinh ra đã làm thiên tài . Sống cuộc sống hơn

Đăng bởi: LPha14

18246 - 1258 - 7

Tác giả:Đu Đu Thể loại:Đam mỹ, trọng sinh,tùy thân không gian,1×1,cường cường,hài,.... Nhân vật chính:Bệnh nhân tâm thần thụ pk boss nào

Đăng bởi: LPha14

20658 - 1182 - 18

Tác giả: Long Thất Độ dài: 94 chương Edit: Wenny Văn án Tiêu Hòa điền đại một bảng câu hỏi trên mạng thì nhận